Handelsavtaler i VA og VVS bransjen

om «Produsentansvaret i handelsavtalene»

Vi drøfter erfaringer med FL-VA/VVS 2016.
Det var stor interesse da VA og VVS produsentene VVP sammen med Treindustrien, Norske Trevarer, Byggevareindustriens Forening arrangerte seminar om produsentansvar, lovverk og avtaler. 
Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter.  Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder. Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar?

8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

  • undefined Vi deler erfaringer og innspill om hvordan vi kommer videre.