Aktuelt

Det forberedes møte i VVPs BIM-forum

Det forberedes møte i VVPs BIM-forum

Aktuelle tema: Norsk Byggtjeneste og NOBB VA/VVS Betalingsmodellen for å ha varer i NOBB VA/VVS er fortsatt uavklart⁉️ om Standardiseringutvalget (SU) om Kvalitetforum (KU) om Varegruppestruktur om Integrasjon fra egen PIM til NOBB/VAVVS databasene Status og fremdrift PDT og VVP … Continued

PDT Norge nærmer seg realisering

PDT Norge nærmer seg realisering

Arbeidet med å etablere PDT Norge pågår for fullt. Informasjonen som her følger er ikke uttømmende for hvor langt prosjektet har kommet. Informasjonen gir en indikasjon om retningsvalg men med forbehold om mulige endringer. Status 17.3.2021 er at det nå … Continued

VA og VVS produsentene på Bygg Reis Deg 2021

VA og VVS produsentene på Bygg Reis Deg 2021

(Pressemelding) Bygg Reis Deg har som ambisjon å samle flest mulig bransjer i byggenæringen til en felles møteplass for profesjonelle- og byggeinteressert publikum. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere nyheten om at VA og VVS Produsentene (VVP) vil … Continued

Ny timesats for rørlegger

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar … Continued

Oppdaterer etiske retningslinjer

Oppdaterer etiske retningslinjer

24.11.2020 I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen.