Aktuelt

om VVPs LOGISTIKK-forum

Sist oppdatert 29. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs LOGISTIKK-forum. Hvordan bidra til å effektivisere verdikjeden i VA og VVS bransjen?Hvordan oppnå størst mulig grad av stordrifts-fordeler, synergier, … Continued

Medlemsinformasjon fra PDT Norge

Medlemsinformasjon fra PDT Norge

PDT NORGE har gjennomført en rekke arbeidsmøter for å identifisere og konkretisere myndighetskrav tilproduktdokumentasjon og rapportering, og markedskrav/kundebehov til maskinlesbarproduktinformasjon. Dette arbeidet inkluderer samarbeid med Standard Norge rundt digitalisering avetterspurte produktegenskaper definert i norske og internasjonale produkt- og teststandarder.PDT NORGE … Continued

Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Av Jørn Søderholm for Vannsenteret. Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande … Continued