GJENNOMFØRT VVP VA-forum om VA-MESSENE 2022 på Teams 6. januar 2022

Det inviteres til møte om VA-MESSENE torsdag 6. januar kl 9:00 – 11:00. 

Viktig at ALLE påmeldte utstillere blir representert i møtet. Har du ikke anledning delta må du forsikre deg om at en kollega i din bedrift melder seg på og deltar.  Meld deg på snarest og få tilsendt lenke til TEAMS-møte.

 • Meld deg på HER

Her følger en ikke utfyllende status for VA-MESSENE

 1. Ny langsiktig norsk partner som teknisk arrangør: TRONDHEIM MESSESELSKAP AS
  Messeselskapet har lang erfaring med tilsvarende arrangement og var sågar underleverandør til Bra Mässor i de tidligere messerundene.
 2. Nytt navn og logo: VA-MESSENE (tidligere VA-TOUR) begrunnet med at for oss er det en «TOUR», mens for den besøkende er det en MESSE
 3. Det er reservert og annonsert tid og sted i 4 byer 
 4. Det jobbes med å ta frem en attraktiv «levende» åpningsside for VA-MESSENE
 5. De besøkende inviteres til å nyte enkel frokost, lunsj og nå også ettermiddagsmat (pizza-slices) sammen med oss.
 6. Vi opplever allerede stor oppmerksomhet og interesse for messen og at konseptet ønskes velkommen fordi det da blir effektiv arena med fokus på påfyll av kompetanse og dialog om bransjen, kompetansen, produktene og innovasjonene.
 7. Kom gjerne med innspill til andre utstillere som kan bidra til at VA-MESSENE blir enda mer interessant for de besøkende. Dersom utstillere er potensielle som medlemmer i VVP, vil slikt medlemskap være en forutsetning for å delta, men det kan være andre kategorier bedrifter som vi med fordel kan ta med fordi det kan bidrar til å øke verdien for de besøkende.
 8. På nettsiden for VA messene finner du mer informasjon. Siden oppdateres løpende med mer info. Informasjon om transport, hotell, åpningstider etc. kommer når detaljene er på plass.
 9. Bestill standplass HER (påmelding aksepteres kun etter forutgående avtale med VVP)
 10. Mye mer kunne vært skrevet, men dersom dere melder dere på vil du motta en innkalling i Outlook med lenke til Teamsmøte i VVPs VA-FORUM 6. januar kl 9:00 til ca 11:00. Det settes da av ca 1 time til informasjon om status og videre planer og deretter anledning til spørsmål og innspill. Sett derfor av tiden fra 09:00 til 11:00, men vi holder dere ikke lenger enn strengt nødvendig. Ber om forståelse for at mye nå er klart og derfor vanskelig kan endres. Messekomiteen har jobbet målrettet og godt sammen med Messeselskapet.
 11. Plutselig er det mars 2022 og da må ALT være klart så det det er viktig at alle bidrar til at vi holder god styrefart 😁


VA og VVS produsentene VVP 
Bjarne Haugland
Daglig leder
 
Telefon: (+47) 958 48 966

Adresse: Helgeroveien 196, 3294 Stavern

www.vavvs.no