Medlemsinformasjon fra PDT Norge

Medlemsinformasjon fra PDT Norge

PDT NORGE har gjennomført en rekke arbeidsmøter for å identifisere og konkretisere myndighetskrav tilproduktdokumentasjon og rapportering, og markedskrav/kundebehov til maskinlesbarproduktinformasjon. Dette arbeidet inkluderer samarbeid med Standard Norge rundt digitalisering avetterspurte produktegenskaper definert i norske og internasjonale produkt- og teststandarder.PDT NORGE … Continued

Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Av Jørn Søderholm for Vannsenteret. Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande … Continued

PDT Norge nærmer seg realisering

PDT Norge nærmer seg realisering

Arbeidet med å etablere PDT Norge pågår for fullt. Informasjonen som her følger er ikke uttømmende for hvor langt prosjektet har kommet. Informasjonen gir en indikasjon om retningsvalg men med forbehold om mulige endringer. Status 17.3.2021 er at det nå … Continued

NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar … Continued