Det forberedes møte i VVPs BIM-forum

posted in: Aktuelt, VVPs BIM-forum | 0

Aktuelle tema: Norsk Byggtjeneste og NOBB VA/VVS Betalingsmodellen for å ha varer i NOBB VA/VVS er fortsatt uavklart⁉️ om Standardiseringutvalget (SU) om Kvalitetforum (KU) om Varegruppestruktur Status og fremdrift PDT og VVP om Ekspertutvalg «BIM bibliotekene» som mange av produsenter/leverandører … Continued

GJENNOMFØRT møte i VVPs ENERGI-forum onsdag 15. september 2021 10:30–11:30

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til klimabaserte energikrav på høring. Forslaget omfatter endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10). Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på https://dibk.no/klimabaserte-energikrav-til-bygg. Høringsfristen er 30. september 2021. Møtet gjennomføres på MS … Continued

om VVPs AVTALE-forum

posted in: VVP's Fora | 0

Kontakt daglig leder Bjarne Haugland for mer info. VA og VVS produsentene VVP Telefon: (+47) 958 48 966 E-post: bjarne.haugland(krøllafa)vavvs.no Handelsavtaler i VA og VVS bransjen om «Produsentansvaret i handelsavtalene» Vi drøfter erfaringer med FL-VA/VVS/KULDE 2020.Det var stor interesse da VA … Continued