GJENNOMFØRT møte i VVPs ENERGI-forum 15. sept. 2021

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til klimabaserte energikrav på høring. Forslaget omfatter endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10). Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på https://dibk.no/klimabaserte-energikrav-til-bygg. Høringsfristen er 30. september 2021. Møtet gjennomføres på MS … Continued

GJENNOMFØRT om VA-TOUR 2022 i Bjørvika Konf. senter 31. aug. 2021

posted in: Arrangement | 0

Legg til tittel TIDSPUNKT: 31. august 2021  VA-forum 09:00 – 11:50 vi starter PRESIS Lunsj 12:00 (felles med VVPs styre som starter møte umiddelbart etter lunsj) STED: Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6A, OSLO PRIS: Selvkost PÅMELDING: gjøres HER https://forms.office.com/r/M9435aju1d  PÅMELDINGSFRIST: torsdag 12. august kl 16:00 … Continued

VVPs medlemsmøte UTSATT

posted in: Arrangement | 0

Deler av møtet gjennomført på Teams 25. februar) Det er krevende tider når det kommer til å samle til fysiske møter. Neste møte blir derfor gjennomført på Teams. Medlemsmøtet berammet til 19. januar ble utsatt fordi Oslo forlenget nedstengningen. Fortsatt … Continued

GJENNOMFØRT VVPs VA-forum

posted in: Arrangement | 0

Tirsdag 2. mars 2021 10:00–12:00 Det kalles til møte på Teams i VVPs VA-forum. Lenke til møtet sendes på mail til de aktuelle VVP medlemmer. Dersom du savner slik mail melder du fra på mail til; vvp@vavvs.no. Kun påmeldte VVP … Continued