GJENNOMFØRT møte i VVPs ENERGI-forum 15. sept. 2021

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til klimabaserte energikrav på høring. Forslaget omfatter endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10). Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på https://dibk.no/klimabaserte-energikrav-til-bygg. Høringsfristen er 30. september 2021. Møtet gjennomføres på MS … Continued

om VVPs AVTALE-forum

posted in: Aktuelt, VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024 Handelsavtaler i VA og VVS bransjenom «Produsentansvaret i handelsavtalene» Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum. FL-VA/VVS/KULDE 2023 Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større … Continued

om VVPs VA-forum

posted in: Aktuelt, VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs VA-forum. Et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. Kommende møter annonseres HER

om VVPs VVS-forum

posted in: Aktuelt, VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs s VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for «VVS synlige produkter» og «VVS tekniske produkter». Mottar gjerne … Continued