om VVPs DIGI-forum

posted in: VVP's Fora | 0

For å digitalisere bygg- og anleggsnæringen må informasjon om produktets egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer – og følge gjennom hele produktets livsløp. Alle produkter skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet. Mottar … Continued

om VVPs VA-forum

posted in: VVP's Fora | 0

VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere. Kommende møter annonseres HER Medlemmer av VVPs VA-forum … VVPs VA-forum arrangerer VA-MESSENE 2022  Nyttige lenker …Lite fornyelse av ledningsnettet  Norge drukner !!! 

om VVPs VVS-forum

posted in: VVP's Fora | 0

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for «VVS synlige produkter» og «VVS tekniske produkter». Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.