Medlemsinformasjon fra PDT Norge

PDT NORGE har gjennomført en rekke arbeidsmøter for å identifisere og konkretisere myndighetskrav tilproduktdokumentasjon og rapportering, og markedskrav/kundebehov til maskinlesbarproduktinformasjon. Dette arbeidet inkluderer samarbeid med Standard Norge rundt digitalisering avetterspurte produktegenskaper definert i norske og internasjonale produkt- og teststandarder.PDT NORGE … Continued