Det forberedes møte i VVPs BIM-forum

posted in: Aktuelt, VVPs BIM-forum | 0

VVP DigitaliseringAktuelle tema:

 • Norsk Byggtjeneste og NOBB VA/VVS
  • Betalingsmodellen for å ha varer i NOBB VA/VVS er fortsatt uavklart⁉️
  • om Standardiseringutvalget (SU)
  • om Kvalitetforum (KU)
  • om Varegruppestruktur
 • Status og fremdrift PDT og VVP
  • om Ekspertutvalg
 • «BIM bibliotekene»
  som mange av produsenter/leverandører er en del av og bruker uforholdsmessig mye ressurser på.
  • lisensbasert for produsent/leverandør
  • lisensbasert for sluttbruker (prosjekterende)
  • ingen tilgang til å administrere noe selv som produsent/leverandør, ingen «innsynsrett» for kvalitetskontroll
  • «advokatpriser» på administrasjon (eksempelvis legge inn nye produkter)
  • ingen «dokumentert effekt».
   Ingen info i retur om brukere, prosjekter, hvilke produkter som benyttes osv.
 • EPD generator
  Stadig flere stiller krav om miljødokumentasjon i form av EPD.  Kan vi som bransjeforening bidra til å senke terskelen for medlemmene gjennom å utvikle felles verktøy og samtidig bidra til å redusere kostnadene for medlemmene?