GJENNOMFØRT om VA-TOUR 2022 i Bjørvika Konf. senter 31. aug. 2021

posted in: Arrangement | 0

Legg til tittel

  • TIDSPUNKT: 31. august 2021 
    • VA-forum 09:00 – 11:50 vi starter PRESIS
    • Lunsj 12:00 (felles med VVPs styre som starter møte umiddelbart etter lunsj)
  • STED: Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6A, OSLO
  • PRIS: Selvkost
  • PÅMELDING: gjøres HER https://forms.office.com/r/M9435aju1d 
  • PÅMELDINGSFRIST: torsdag 12. august kl 16:00

Vi er i meget god dialog med 2 aktuelle arrangører. Begge har erfaring som underleverandør til Bra Mässor i 2020 og kjenner derfor konseptet for VVPs VA-TOUR . I møtet 31. august i Bjørvika Konferansesenter gjennomgår vi tilbudene og bestemmer neste steg.

Vær med på å beslutte om VA-TOUR sin fremtid. 

PROGRAM …

09:00 – 09:15 Innledning 09:15 – 10:00 Messeselskapet Trondheim på Teams
(30 minutter presentasjon og 15 minutter til dialog)

10:00 – 10:15 pause

10:15 – 11:00 Best Event Kr.sand presentasjon i møtet
(30 minutter presentasjon og 15 minutter til dialog)

11:00 – 11:50 Vi sier farvel til tilbyderne og drøfter deretter tilbudeneOm mulig innstiller vi ny messearrangør (om nødvendig går vi en ekstra runde).

Invitasjon fra NKF til samarbeid om innhold – kommunalteknisk messe 2023

Nedsette messekomitéSteder og tidspunkt for VA-TOUR 202?

Tid og sted for neste møte i VA-FORUM

Vel møtt!