GJENNOMFØRT VVPs DIGI-forum 18. oktober 2021

Omgående påmelding med fullt navn på mail til vvp@vavvs.no
Møtet foregår DIGITALT. Påmeldte har fått tilsendt Teams lenke på mail.

VVP DigitaliseringAktuelle tema:

Møtet foregår DIGITALT. Påmeldte får tilsendt lenke for oppkobling til Teamsmøte.

Følgende er stikkord for hva som opptar VVP medlemmene. 

Kommenter gjerne eller gi ytterligere innspill både på mail og i møtet.

 • Om Norsk Byggtjeneste og NOBB VA/VVS
  • Betalingsmodell for å ha produkter registrert i NOBB VA/VVS
  • Standardiseringutvalget og Kvalitetforum
  • Varegruppestruktur
  • Er dagens API kun er midlertidig?
  • Hva er status og fremdriftsplan på NOBB VAVVS-databasen?
   NOBB svarer: Status er at den driftes videre som egen database i overskuelig fremtid. 
 • PDT Norge 
 • om status og fremdrift
 • ekspertutvalg
 • om «BIM bibliotekene» som mange av produsenter/leverandører er en del av og bruker uforholdsmessig mye ressurser på.
  • lisensbasert for produsent/leverandør
  • lisensbasert for sluttbruker (prosjekterende)
  • ingen tilgang til å administrere noe selv som produsent/leverandør, ingen «innsynsrett» for kvalitetskontroll
  • «advokatpriser» på administrasjon (eksempelvis legge inn nye produkter)
  • ingen «dokumentert effekt».
  • Ingen info i retur om brukere, prosjekter, hvilke produkter som benyttes osv.
 • Om EPD generator
  Stadig flere stiller krav om miljødokumentasjon i form av EPD.  Kan vi som bransjeforening bidra til å senke terskelen for medlemmene ved å være en arena for utveksling av erfaringer og kanskje utvikle felles verktøy?
 • Bemanning
 • Dedikert ressursperson for digitalisering i VVP?
 • Hva er viktig eller viktigst for din bedrift når det kommer til DIGITALISERING? 

Din mening teller så ikke nøl med å melde deg på til en åpen dialog om VVPs prioriteringer.