GJENNOMFØRT … møte i VVPs LOGISTIK-forum 7. mai kl 09:00 – 11:00 hos UPONOR AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo

Møtet er åpent for alle VVP medlemmer

Nærmere detaljer om møtet med lenke til påmelding sendes på e-post til toppleder og de som er registrert for å motta informasjon om prosjektet. Kontakt undertegnede dersom du savner slik informasjon!