GJENNOMFØRT … møte i VVPs LOGISTIKK-forum 18. januar 2024

posted in: Arrangement | 0

Prosjekt: «Landsdekkende TOTALLEVERANDØR AV TRANSPORT- & LOGISTIKKLØSNINGER for VVP medlemmer
Sted: B.H. Ramberg AS, Orhusveien 1, 3070 Sande i Vestfold.
Tidspunkt:: 18. januar 2024 kl 13:00 – 16:00
Påmeldingsfrist:: SNAREST (lenke til side for påmelding sendt på E-post)
Deltageravgift: Ingen
HUSK: det med stor sannsynlighet er konkurrenter til stede
PROGRAM (med forbehold om mulige endringer):

 • kl 13:00 Enkel og rask SERVERING 
 • RAMBERG presenterer
 • Fra venstre Adm. Dir, Roar Ødelien, Salgs- og Markedssjef Thomas Lindland og Forretningutvikler Terje Claussen
  • HVA BETYR DET Å VÆRE TOTALLEVERANDØR AV TRANSPORT- & LOGISTIKKLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET?
   Som en landsdekkende stykk og partigods aktør med egne terminaler på Langhus, i Trondheim, Stavanger, Bergen og Sande deler Ramberg kunnskap og erfaringer fra 100 år i bransjen. 
  • om DIGITALISERING
   Det satses målbevisst for å forenkle kundegrensesnittet gjennom digitalisering. Hva betyr det i dag og hva kan forventes fremover?
  • HVILKE FORDELER OPPNÅR MAN SOM 3PL KUNDE?
   Ramberg er en tredjeparts logistikkleverandør (3PL) som tilbyr logistikktjenester til bedrifter. Ut ifra den enkeltes behov, kan de ta over hele eller deler av varekjeden.
  • OMVISNING I ET NYTT OG MODERNE LOGISTIKKBYGG
   Hvordan bidrar «bygget» til bedriftens strategi for videre effektivisering og vekst  innen transport og logistikk?
 • kl 15:00 VI TAKKER RAMBERG FOR DERES BIDRAG TIL MØTET og FORTSETTER «ALENE»
  • Oppsummering av inntrykk og hva vi tar med oss videre
  • Hvilke konkrete spørsmål må vi ha svar på fra interesserte VVP medlemmer.
 • kl 16:00 Møteslutt