GJENNOMFØRT VVP DIGI-forum 7. september

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er digitaliserings-FORUM.jpg
 • TIDSPUNKT: 7. september 2022 kl 12:00 – 15:30
 • PÅMELDING: kun for VVP medlemmer
  Send mail med navn, stilling og kontaktinfo til terje@vavvs.no
 • STED: Oslo
 • PÅMELDINGSFRIST: snarest
 • Program oppdateres fortløpende HER.

Det er stort fokus på PDT-er i bransjen og det forventes at vi kommer i gang med arbeidet og viser til resultater. Det er derfor viktig at dette møtet prioriteres høyt.

Uttalelse fra overlevering av prosjektet – Varegruppestruktur i fremtidens varedatabase i VVS og VA bransjen; «Det å få på plass PDT’er for hele VVS og VA bransjen er avgjørende for å tilfredsstille dagens og fremtiden krav til innholdet i produktdokumentasjonen og utveksling av denne i hele produktets levetid.»

Vi har gjennom sommeren mottatt en rekke innspill til produkttyper fra noen VVP medlemmer, som et godt grunnlag for å etablere de første PDT ekspertgruppene. Vi ønsker nå å legge dette frem for dere til diskusjon og som gode eksempler for det videre arbeidet med PDT-er.

 • PROGRAM
  • Velkommen og innledning
   • Terje Røising Assisterende Daglig Leder VVP
   • Kjersti Lindstrøm fra PDT Norge
    Kjersti har jobbet noen måneder med standardene og er prosjektleder for utvikling av PDT verktøyet. Kjersti blir med oss og leder oss gjennom bruken av standardene og rutiner for etablering av PDT-er.
    • Kjersti informerer om praktisk PDT arbeid og bruk av standardene.
    • Kjersti går gjennom status for PDT verktøyet og Excel-arket
     vi kan benytte i det innledende arbeidet
   • Pause
    • Terje presenterer utkast til etablering av 10 ekspertgrupper.
    • Diskusjon om sammensetning av og arbeid i ekspertgrupper.
    • Fastsettelse av oppstartmøter for ekspertgruppene.

Vel møtt!

VA og VVS Produsentene VVP
Terje Røising
Ass daglig leder

Tel: 906 15 544
Mail: terje@vavvs.no