FL-VA/VVS/KULDE 2020 er under revisjon punkt 13.2 og punkt 15 avsnitt 7 og 8 utgår med umiddelbar virkning

posted in: Uncategorized | 0

FL-VA/VVS/KULDE 2020 er trukket tilbake. Betingelsene er trukket tilbake pga. mulig konflikt med Konkurranseloven og at Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har opphørt å eksistere gjennom at rørgrossistene nå er organisert i VIRKE Teknisk Handel.

Den avtalte timeprisen i punkt 13.2 for direkte utskiftningskostnader som Kjøper har til utbedring av en mangel utgår med umiddelbar virkning. Det samme gjelder punkt 14 avsnitt 7 og 8 om «Returgebyr».

Vi forutsetter at partene søker å videreføre deler av avtalen og at slikt arbeide avstemmes med det pågående arbeidet med revisjon av NS 8409.