FL-VA/VVS/KULDE 2020 er under revisjon punkt 13.2 om «Timepris til fagarbeider» og punkt 15 avsnitt 7 og 8 om «Returgebyr»utgår med umiddelbar virkning.

posted in: Uncategorized | 0

FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, og avløser FL VA-VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.