• TIDSPUNKT: 31. august 2021 
  • VA-forum 09:00 – 11:50 vi starter PRESIS
  • Lunsj 12:00 (felles med VVPs styre som starter møte umiddelbart etter lunsj)
 • STED: Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6A, OSLO
 • PRIS: Selvkost
 • PÅMELDING gjøres HER https://forms.office.com/r/M9435aju1d 
 • PÅMELDINGSFRIST: torsdag 12. august kl 16:00

Vi er i meget god dialog med 2 aktuelle arrangører. Begge har erfaring som underleverandør til Bra Mässor i 2020 og kjenner derfor konseptet for VVPs VA-TOUR . I møtet 31. august i Bjørvika Konferansesenter gjennomgår vi tilbudene og bestemmer neste steg.

Vær med på å beslutte om VA-TOUR sin fremtid. 

PROGRAM …

 • 09:00 – 09:15 Innledning 
 • 09:15 – 10:00 Messeselskapet Trondheim på Teams
  (30 minutter presentasjon og 15 minutter til dialog)
 • 10:00 – 10:15 pause og vi starter igjen PRESIS kl 10:15
 • 10:15 – 11:00 Best Event Kr.sand presentasjon i møtet
  (30 minutter presentasjon og 15 minutter til dialog)
 • 11:00 – 11:50 Vi sier farvel til tilbyderne og drøfter deretter tilbudene
 • Om mulig innstiller vi ny messearrangør (om nødvendig går vi en ekstra runde).
 • Invitasjon fra NKF til samarbeid om innhold – kommunalteknisk messe 2023
 • Nedsette messekomité
 • Steder og tidspunkt for VA-TOUR 202?
 • Tid og sted for neste møte i VA-FORUM
 • Annet

Vel møtt!