GJENNOMFØRT om VVP paviljong på Bygg Reis Deg 2. februar 2021

posted in: Arrangement | 0

Det er besluttet at møtet blir via Teams. Alle utstillere bør delta og innkalling med lenke til møtet på Teams skal være sendt alle aktuelle deltagere.

Gi beskjed til <bjarne.haugland@vavvs.no> dersom du savner invitasjon med lenke for oppkobling til Teams møtet.

Tidspunkt:  tirsdag 2. februar  12:00–14:00

Agenda

 1. Kort intro ved Bjarne og Gunnar
 2. Gunnar viser oss plasseringen av paviljongen via den digitale tvillingen til Bygg Reis Deg
 3. Fredrik Lindland presenterer tankene bak deres design forslag og gjennomgår løsningen.
 4. Åpent for spørsmål fra deltagerne til både Bygg Reis Deg og Norges Varemesse.
 5. Bjarne oppsummerer og avklarer veien videre.
  1. VVP avklarer hvorvidt de ønsker å holde seminarinnlegg på en av seminarscenene til messen.
   Seminarer er tenkt på 25 eller 50 minutter og da trenger Gunnar tilsendt Tema, beskrivelse og målgruppe pr seminar. 
  2. VVP avklarer hvem som skal være kontaktperson pr bedrift mot Norges Varemesse sin designavdeling.

Vel møtt!