GJENNOMFØRT VVPs VA-forum

posted in: Arrangement | 0

Tirsdag 2. mars 2021 10:00–12:00

Det kalles til møte på Teams i VVPs VA-forum. Lenke til møtet sendes på mail til de aktuelle VVP medlemmer. Dersom du savner slik mail melder du fra på mail til; vvp@vavvs.no. Kun påmeldte VVP medlemmer slippes inn i møtet. Hensikten med møtet er gjensidig oppdatering om dagsaktuelle tema hvor VVP kan eller bør gjøre en forskjell. Fokus er at vi om ikke så altfor lenge skal tilbake til en eller annen form for ny «normal». Hva skal VVP bidra med for å posisjonere oss til mer kontroll når den tid kommer og markedet igjen vil oversvømmes av mer eller mindre nyttige tilbud og aktiviteter.

VVPs VA-forum

Programmet oppdateres fortløpende på denne nettside.
Det taes forbehold om endring i rekkefølgen og innholdet.

 1. «Mind the BIM-gap»

Knut Jøssang

Product Manager Digital Solutions in Pipelife Norway og Leder Produktrom buildingSMART Norge

 1. DIGITALISERING av informasjonsflyten i VA bransjen
  • Norsk Byggtjeneste AS NOBB har kjøpt NRF-databasen – betyr det noe for oss?
 1. Det snakkes om PDT, men er det viktig for VA-bransjen?️ – status for etablering av PDT Norge
 2. «VVPs VA-TOUR Norge» eller «VVPs virtuelle VA-TOUR»
  • Status, refleksjoner og innspill 
  • Er det aktuelt med VVPs virtuelle VA-TOUR Norge ?
  • Hva gjør vi SAMMEN i VVP
 3. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ved NMBU
  – status og veien videre

 Sjur Tveite

Daglig leder Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Vel møtt!