Hege Galteland i VVP styret

posted in: Aktuelt | 0

9.10.2020 VVPs styre skal være sammensatt slik at det representerer et snitt av medlemsbedriftenes faglige og markedsmessige interesser.

Vi GRATULERER og ønsker Salgs- og markedsdirektør Hege Galteland i Intra AS, velkommen som nytt styremedlem i VA og VVS produsentene VVP. Hege har allerede vist et stort engasjement for å utvikle VVP videre til beste for alle medlemmene, men med spesielt fokus på VVS og «synlige produkter». Vi kan derved slå fast at VVPs styre igjen er komplett til å ivareta medlemmenes interesser innenfor VVS så vel som VA. 

 Styret skal være sammensatt slik at det representerer et snitt av medlemsbedriftenes faglige og markedsmessige interesser. Adm.dir. Geir Tangen Nerhus representerte «VVS synlige» men har trådd ut styret fordi han ikke lenger representerer Fm Mattsson Norge AS. Det ble derfor i ekstraordinær generalforsamling innstilt nytt styremedlem som spesielt skal ivareta og fremme VVS «synlige produkter» sine interesser. 

Styret og administrasjonen ønsker Hege velkommen og ser frem til det utvidede samarbeidet.