Analyse basert på kvalitative dybdeintervjuer med et representativt utvalg VVP-medlemmer samt eksterne aktører i bransjen.

VA og VVS produsentene VVP er en bransjepolitisk organisasjon.

Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg.

VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner innen bygg- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på informasjons-logistikk, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.

Eksempel på NYHETSBREV/STRATEGI-notat
(faksimile av utgave fra november 2022)