FL-VA/VVS/KULDE 2020 er utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, og avløser FL VA-VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.

Virkeområde:
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Komitéen anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.