FL-VA/VVS/KULDE 2020 er utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, og avløser FL VA-VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.

Virkeområde:
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Komitéen anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.

  • I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår Punkt 13.2 om service timepris er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.
  • Regulert timepris er kr 776 gjeldende fra 1. januar 2022 altså 37 kroner (4,98%) høyere enn i 2021.
    Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. 
  • Årets regulering er basert på følgende grunnbeløp …
Regulert01.05.202101.05.202001.05.201901.05.2018
G106 399101 35199 85896 883