Du finner oss stort sett der det skjer noe av betydning for Vannbransjen (VA/VVS). Kontortid: Mandag til fredag 8:00 til 16:00, men du er også velkommen til å ta kontakt utenom det angitte tidsrom.

Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden.

Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anlegg-sektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.

Daglig leder Bjarne Haugland 

VA og VVS produsentene VVP

Telefon: (+47) 958 48 966
E-post: bjarne.haugland(krøllafa)vavvs.no 
Skype: va-vvs
Adresse: Helgeroveien 196, N-3294 Stavern

http://www.vavvs.no / 
http://www.vvs.no

BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge
Org nr 983 522 912