Terje Røising
Daglig Leder
Telefon:( +47) 906 15 544
E-post: terje@vavvs.no
Anne Dahl Øiseth
Assisterende Daglig Leder
Telefon:( +47) 902 43 337
E-post: anne@vavvs.no
Bjarne Haugland
Seniorkonsulent
Telefon: (+47) 958 48 966
E-post: bjarne.haugland@vavvs.no 

Foto: Odd Borgestrand

Er du leverandør til VA/VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden.

Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anlegg-sektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonlogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.

VA og VVS produsentene VVP

Telefon: (+47) 906 15 544
E-post: vvp@vavvs.no
Adresse: Vinkelvegen 4, 1929 Auli

http://www.vavvs.no / 
http://www.vvs.no

BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge
Org nr 983 522 912