Et konsept som tilbys VVP medlemmer. Basert på at det etableres en samarbeidsavtale om utvikling og gjennomføring av Kompetansegivende perfeksjoneringskurs (KPK) for rørleggere, lærlinger og faglærere i rørleggerfaget mellom Rørentreprenørene Norge, VA og VVS produsentene VVP og et VVP medlem.

•    Rørentreprenørene oppretter et register over dem som har fått kompetansebeviset.
•    Registeret legges på Rørentreprenørenes hjemmesider
•    Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og lett søkbart. 
•    Vil bli en del av Rørentreprenørenes prosjektet for gjennomgående kompetanse-registrering

Faksimile eksempel på KPK kursbevis fra Armaturjonsson AS …

Forside
Bakside

>> les mer om «Økende krav om dokumentert produktkunnskap hos fagfolk» på www.rorfag.no

KONTAKT

Rørentreprenørene Norge v/Fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen
Telefon 23087654 – Mobil 95526270 – E-post are@rornorge.no

VA og VVS produsentene VVP v/Daglig leder Bjarne Haugland
Telefon 95848966 – E-post bjarne.haugland@vavvs.no