Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan VA og VVS produsentene VVP behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Som medlem av VA og VVS produsentene VVP ønsker vi å oppdatere deg med mest mulig relevant informasjon. Dette krever din aksept. Vi har derfor her beskrevet omfanget av informasjonen vi lagrer om deg og hva informasjonen benyttes til. Det kan være flere grunner til at du ikke ønsker å motta informasjon. Ved å krysse av for den informasjon som er relevant for deg kan du selv bidra til å begrense informasjonen du mottar.

Hvis du ikke ønsker å motta noen form for informasjon kan du kan du melde deg av ved å sende en mail til vvp@vavvs.no med teksten AVREGISTRER. 

LAST NED VVPs personverklæring hvor du kan krysse av for type ønsket informasjon. Skjemaet er en interaktiv pdf som du først lagrer lokalt på din maskin før du fyller ut, oppdaterer det lagrede dokument og mailer det til vvp@vavvs.no (gjelder kun VVP medlemmer).

VVPs personvernerlæring