FL-VA/VVS/Kulde 2023 er utarbeidet av representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. Den nye avtalen avløser FL-VA/VVS/Kulde 2020 som ble trukket tilbake i oktober 2022.

LAST NED

FL-VA_VVS_Kulde 2023_uten felt til egen logo.pdf

FL-VA_VVS_Kulde 2023_med felt til egen logo.pdf