FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble trukket tilbake på grunn av mulig konflikt med Konkurranseloven og at Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har opphørt å eksistere gjennom at rørgrossistene nå er organisert i VIRKE Teknisk Handel.

Den avtalte timepris i punkt 13.2 for direkte utskiftningskostnader som Kjøper har til utbedring av en mangel og punkt 14 avsnitt 7 og 8 om «Returgebyr» ble trukket tilbake med umiddelbar virkning.

Øvrige deler av FL-VA/VVS/KULDE 2020 har ikke vært omstridt og videreføres derfor som SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for VA og VVS-bransjen 2022.