VVPs styre og administrasjon fra høyre: Sigmund Aandstad, Ove Hjelleset, Anne Dahl Øiseth, Morten Øren, Geir Kåre Kroken og Bjarne Haugland (daglig leder)

Styrets sammensetning etter ordinær generalforsamling 16. juni 2021
på Hurdalsjøen Hotell

  • Styreleder Adm. dir. Ove Hjelleset – IMI Hydronic (gjenvalgt for 2 år) 
  • Adm. dir. Morten Øren – Roth Norge (gjenvalgt for 2 år)
  • Salg og Markedssjef Geir Kåre Kroken – Furnes Jernstøperi (gjenvalgt for 2 år)
  • Leader Norway, LIXIL EMENA Anne Dahl Øiseth – GROHE (nyvalgt for 1 år)
  • Adm. dir. Sigmund Aandstad – Pipelife Norge (nyvalgt for 1 år)
Generalforsamling og medlemsmøte 16. juni 2021 på Hurdalsjøen Hotell