Styret
VVPs styre fra venstre: Ove Hjelleset, Morten Øren, Hege Galteland, Dag Erlend S. Gramstad, 
Bjarne Haugland (daglig leder) og Geir Kåre Kroken

Styrets sammensetning etter ordinær generalforsamling 15. juni 2020
og ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2020

  • Styreleder Adm. dir. Ove Hjelleset – IMI Hydronic (gjenvalgt for 2 år i 2019) 
  • Adm. dir. Morten Øren – Roth Norge (gjenvalgt for 2 år)
  • Salg og Markedssjef Geir Kåre Kroken – Furnes Jernstøperi (gjenvalgt for 2 år)
  • Commercial Director Dag Erlend S. Gramstad – Grundfos Norge (nyvalgt for 2 år)
  • Salgs- og markedsdirektør Hege Galteland – Intra valgt i ekstraordinær gen.fors. 9/10-2020 for 2 år (frem til generalforsamling i 2022)