Norsk Vann bidrar på VA MESSENE

posted in: Aktuelt, VVPs VA-forum | 0

I mars er det igjen tid for at Norges ledende VA-produsenter tar turen ut i landet for å møte sine kunder på de regionale VA Messene. I likhet med tidligere er det fokus på interessante stands med det aller siste innen produkter og løsninger, men det satses også på et kompetansehevende seminarprogram.

Norsk Vann deltar igjen på messene og bidrar med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar de for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan Norsk Vann kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

Direktør i Norsk Vann Thomas Breen
  • Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA Messene, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. – Her møter vi hele næringen samtidig, og kan ha tett dialog med kommunene vi samarbeider med.
  • Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP og arrangør av VA Messene.  – deres arbeide med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner med ca. 98 % av landets innbyggere.

I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive sted.  

Besøk www.vamessene.no for mer informasjon og påmelding.

Legg igjen en kommentar