NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

posted in: Aktuelt | 0

26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar Byggtjeneste NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.

Sammen blir vi sterkere sier f.v Rune Flengsrud, Terje Røising, Øyvind Skarholt og Jon Karlsen. Foto: Arve Brekkhus Bygg.no

– Med basis i NOBB (Norsk Byggevarebase) har Byggtjeneste en strategisk ambisjon om å utvide virksomheten til å omfatte nærstående bransjer, sier adm.dir. Øyvind Skarholt i Byggtjeneste. Det er et stort ønske fra leverandører som er i begge databasene om å etablere en fremtidsrettet plattform for forvaltning av NRF-databasen. Vi er overbevist om at løsningen vil bli godt mottatt av så vel næringen som myndighetene. 

Skarholt understreker at Byggtjeneste over lang tid har investert i teknologi, systemer og organisasjon som har kapasitet til å forvalte varedatabaser fra nærstående bransjer. Byggtjeneste med NOBB-databasen har realisert digital samhandling siden 1993. Byggtjeneste har dermed lang erfaring som effektivt bindeledd i næringen med mål om å skape sømløs flyt av data og effektive transaksjoner. 

Rune Flengsrud, styreformann i NRF: – NRF vil med dette få en profesjonell leverandør med kompetent kapasitet. Dette er et offensivt og fremtidsrettet tilbud til VVS-bransjen, som får tilgang til en solid plattform for effektiv samhandel. Sammen tar vi ansvar i byggenæringen for digitalisering og samhandling, og fremstår styrket mot andre bransjeinitiativ. 

Jon Karlsen, styreformann i Byggtjeneste: – Sammen med aktørene i «rørbransjen» vil vi legge til rette for at varestrukturen vil kunne tilpasses slik bransjen ønsker det. Byggtjeneste har god erfaring med å legge til rette for bransjene med transparente og forutsigbare prosesser som ivaretar alle parter. Vi tar med dette en posisjon som bransjens samlende varedatabase. 

Terje Røising, daglig leder i NRF: – NRF er en liten aktør, men innen teknologi og kompetanse har vi en sterk posisjon i VA/VVS bransjen. NRF-databasen er grunnlaget for all digitalisering av handelen innen sektoren og har vært det de siste 20 årene. NRF er stolte av det vi har fått til med relativt knappe ressurser og med vår innsikt i rørbransjen ser vi frem til å kunne utvikle et solid fundament videre. De stadig økende krav til innhold, standardisering og tjenester gjør det ressursmessig utfordrende å være en liten aktør og vi så behovet for å styrke oss raskt. Vi er godt fornøyde med å bli med i et større miljø hos en profesjonell partner som kan bidra til å videreutvikle bransjeløsninger og arenaer for standardisering etter modell av bygg. 

Det er nær 100 kunder felles på leverandørsiden som i dag må gjøre dobbeltarbeid for å dekke begge markeder, og vi viser digital samhandling i praksis. Vi kjenner hverandre godt fra før og vi vil nå utover i 2021 investere i gode og robuste løsninger i dialog med de som gjør sine produktdata tilgjengelig via oss – og brukerne av produktdata i hele den norske byggenæringen avslutter Røising og Skarholt. 

For mer informasjon, kontakt adm. direktør Øyvind Skarholt, Norsk Byggtjeneste AS, tlf.: 982 19 541 eller adm. direktør Terje Røising, NRF, tlf.: 906 15 544