VVP, VKE og RørNorge er enige om ny FL-VA/VVS/Kulde 2023

posted in: Aktuelt | 0
VVP, VKE og Rørentreprenørene Norge er enige om nye felles salgs- og leveringsbetingelser. Avtalen sikrer forutsigbarhet og reduserte konflikter. Nå oppfordres kjeder og bedrifter til aktivt å slutte seg til den.

FL-VA/VVS/Kulde 2023 er utarbeidet av representanter fra VA og VVS produsentene VVP, Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. Den nye avtalen avløser FL-VA/VVS/Kulde 2020 som ble trukket tilbake i oktober 2022.

Hva er nytt?
– Endringene i den nye utgaven gjelder kun avtalt timepris i punkt 13.2 for direkte utskiftningskostnader til utbedring av mangel og punkt 14 avsnitt 7 og 8 om returgebyr. Dette medfører at avtalt timepris for reklamasjonsarbeider og returgebyr ikke lengre inngår i avtalen og avtales direkte mellom partene.

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har opphørt å eksistere gjennom at rørgrossistene nå er organisert i VIRKE Teknisk Handel.

– Selv om ikke grossistene formelt er avtalepartnere, opplever vi at de er positive til betingelsene og vi håper de enkeltvis vil stille seg bak dem, sier Geir Nygård, innkjøpssjef i Assemblin Norge som for Rørentreprenørene Norge har vært med å forhandle frem elementene i avtalen.

Hvem gjelder dette for?
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/Kulde 2023 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven. Organisasjonene anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.

Lang tradisjon med felles salgs- og leveringsbetingelser
I VA og VVS-området har partene helt siden 1970-tallet hatt felles salgs- og leveringsbetingelser som regulerer handelen mellom dem. Nå er VKE blitt med i fellesskapet, med produsentene og entreprenørene på rørsiden.

Forutsigbart og mindre konflikt
– Vi mener denne avtalen vil bidra til mer balanserte kontrakter som igjen vil skape forutsigbarhet og redusere konflikter.

Unngå tillegg og avvik
Organisasjonene har valgt ikke å angi konkret hvilke betingelser som kan eller ikke kan fravikes ved avtale mellom partene, men angir generelt at disse betingelsene gjelder med mindre annet er avtalt.

Det understrekes likevel at partenes representanter har kommet frem til disse betingelsene som en gjennomtenkt helhet, og som resultat av forhandlinger med tilpasning fra begge sider. Det oppfordres derfor til varsomhet med å avtale avvik med mindre dette skyldes konkrete forhold ved det enkelte prosjekt.

LAST NED

FL-VA_VVS_Kulde 2023_uten felt til egen logo.pdf

FL-VA_VVS_Kulde 2023_med felt til egen logo.pdf