Foreningen for leverandørene i bransjen har fått nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder.

posted in: Aktuelt | 0
Bildet: VVP er en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre inn i nye tider. Det står daglig leder Terje Røising og styreleder Anne Dahl Øiseth i spissen for.

Nå har VA og VVS Produsentene VVP startet et nytt kapittel. Foreningen for leverandørene i bransjen har fått nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder.

Etter 20 år som daglig leder i VVP sender Bjarne Haugland stafettpinnen videre til Terje Røising, men fortsetter ut året som senior konsulent. VVP vil også kunne bruke Bjarne på utvalgte prosjekter i årene fremover.

– Vi vil fortsette å utvikle VVPs rolle som en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre. Ambisjonene er å fortsette å være en tydelig og sterk aktør i møtet med verdikjeden, og stille klare krav for å styrke produsentenes posisjon. Det er fortsatt et utrolig spennende arbeid som ligger foran oss, sier styreleder Anne Dahl Øiseth og daglig leder Terje Røising. 

Med tøffe tider i sikte er det godt å ha solid erfaring og tradisjon å bygge på.

Nytt styre i VVP

Anne Dahl Øiseth, daglig leder i Grohe AS og Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife AS, ble begge valgt inn i styret første gang i juni 2021. De ble nå gjenvalgt for to nye år, med Øiseth som styreleder.
VVP-styret har i tillegg fått tre nye medlemmer:

• Robert Torp Halvorsen, administrerende direktør i Scala Bad AS
• Petter Vang, administrerende direktør i Uponor AS
• Per Ivar Søfteland, administrerende direktør i GPA Flowsystem AS

– Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Anne Dahl Øiseth.


Bildet: Et sterkt og samlet styre i VVP. Fv. Anne Dahl Øiseth, Robert Torp Halvorsen, Terje Røising,
Sigmund Aandstad, Per Ivar Søfteland og Petter Vang

Samlingspunkt i over 20 år

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999. Organisasjonen har gjennom over 20 år vært et samlingspunkt for leverandørene i bransjen, og et samlingspunkt for faglig arbeid. Det er denne sterke tradisjonen den nye ledelsen og det nye styret skal bygge videre på. VVP mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

– Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil
hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, sier Røising.

Fra rollen som daglig leder skal Terje Røising blant annet fortsette oppdraget han fikk da han ble ansatt i VVP, å drive frem en god digitalisering av produkter i bransjen. Det innebærer blant annet at produkters unike egenskaper i alle deler defineres og deklareres entydig i henhold til standarder. 

– Dette er spesielt viktig for at produktdata kan formidles digitalt til alle aktører i hele verdikjeden, og ikke minst ved prosjektering med BIM, sier Røising.