om VVPs DIGI-forum

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs DIGI-forum

For å digitalisere bygg- og anleggsnæringen må informasjon om produktets egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer – og følge gjennom hele produktets livsløp. Alle produkter skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet.

 • VAREINFORMASJONEN er i fri flyt 
  • VVPs mandat
   • «ALL produktinformasjon registreres ETT sted EN gang».
   • Dersom løsningen ikke er bra for ALLE er den IKKE bra for NOEN. 
    Det betyr i praksis at valgt løsning må dekke behovene i hele verdikjeden fra produsent til sluttbruker innenfor VA og VVS.
  • om VAREDATABASE
   • Dagens databaseløsning(er) kritiseres
   • Jobben som må gjøres blir krevende i alle ledd og trolig kostbar.
   • Det er «strekk i laget» også innad i VVP. Det må derfor jobbes med å lukke gapet mellom frontbølgen og de som følger etter!
   • VVP har en naturlig rolle. Ingen andre enn VVP representerer samlet LEVERANDØRENES interesser
   • I dag avkreves Leverandørene å oppdatere både NOBB VA/VVS databasen og GoBim CoBuilder – og betale for begge DET ER IKKE KLOKT!
  • NOBB VA/VVS databasen utfordrer med fortsatt bruk av 10171 FELLESNUMMER (status 25.2.2020)
   • Ingen tvil om at fellesnummer som konsept og praksis for lengst er overmoden og må avvikles.
   • Generelt sett er det ikke greit at man ved bestilling ikke kan spesifisere det produktet man ønsker levert.
   • Alle produkter skal ha unike identifikatorar for å sikre at rett produkt blir  levert og at riktig dokumentasjon følger produktet.
 • ISO
  • NS-EN ISO 19650-1 og 2 om organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Informasjonsforvaltning med BIM som kom april 2019. – – Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018). 
   Senere i år skal også del 3 og 5 komme.
  • I tillegg kommer standarder for å definere produktegenskaper (PDT), som vil hete ISO 23386/23387.
  • NS-EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for deling av data innenfor bygg og anlegg og fasilitetsstyring (ISO 16739:2013)
  • ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
 • CEN
  • CEN/TC 442 – Building Information Modelling (BIM)