om VVPs LOGISTIKK-forum

Sist oppdatert 29. januar 2024

Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs LOGISTIKK-forum.

Hvordan bidra til å effektivisere verdikjeden i VA og VVS bransjen?
Hvordan oppnå størst mulig grad av stordrifts-fordeler, synergier, læring, kapasitetsutnyttelse og presisjon for varelogistikken? VVP tenker det er viktig å innovere og tenke nytt. I takt med digitaliseringen åpner det seg nye muligheter. For å tilfredsstille kundenes forventninger om kvalitet, pris og tilgjengelighet må vi stadig være åpne for å gjøre endringer. 

I et «nytt» prosjekt tar vi derfor for oss en av de største kostnaddriverne; logistikken. Vi ser på hvordan varer lagerføres, plukkes og distribueres. Målet er å sikre en kostnadseffektiv distribusjon med høy levering-presisjon ut til VVP medlemmenes kunder (lager / butikk / anlegg- og byggeplass) i hele Norge og samtidig sikre evnen og muligheten til å tilpasse oss kommende endringer i markedet. Hensikten er å etablere en godt fungerende bransjeavtale for medlemmer av VA og VVS produsentene VVP som omhandler både lager- og varetransport-tjenester i Norge.

Det krever god kunnskap om distribusjon, lager, salg og digitalisering. For å ta riktige beslutninger må vi forstå logistikkperspektivet i verdikjeden og de ulike medlemmenes skiftende behov.

Med fokus på kostnadseffektivitet og ledetid (den tid det tar fra en ordre registreres til varene er levert til kundens lager, butikk eller prosjekt) ønsker vi å kartlegge mulighetene for en samlet løsning som samtidig kan tilpasses og tilfredsstille VVP medlemmenes individuelle behov.

Prosjektet har vært tema i en rekke påfølgende medlemsmøter og er derfra satt på dagsorden for videre utforming og kartlegging i regi av VVPs LOGISTIKK-forum.

Landsdekkende transportløsning —
og fleksibel lagerleie? 

Transportbransjen har utviklet seg voldsomt og kan i dag tilby løsninger tilpasset mange ulike behov. Moderne tilpassede løsninger kan ta over hele eller deler av varekjeden med systemer som trolig støtter de fleste eksisterende transportsystemer og trolig noenlunde enkelt kan settes opp med integrasjon mot nye. 

Løsninger med track & trace, avviksrapportering, dagslister, advisering sms/ telefon, e-faktura og en rekke rapporter er godt innenfor rekkevidde. Det tilbys såkalt 3PL som betyr at transportøren mottar, lagrer, plukker, pakker og sender ut dine varer kombinert med moderne WMS system som bidrar til at din bedrift får full kontroll på inngående og utgående ordre. 

Som leverandør kan returhåndtering være utfordrende, men det virker som også det er tenkt på i de løsninger som tilbys. Ytterligere et begrep som dukker opp er Cross-docking som innebærer at transportøren mottar forsendelsene fra ulike leverandører, forestår lossing og omfordeling/merking på grunnlag av ordre og besørger direkte-transport til kundene som da trolig også kan være direkte til byggeplass. 

Gode hjelpemidler som fraktkalkulator med transporttider og avansert sporing bidrar trolig ytterligere til å rasjonalisere og effektivisere varelogistikken.

Bransjesamarbeid mellom transportører, leverandører, myndigheter og andre interessenter er avgjørende for å utvikle og implementere effektive miljøvennlige løsninger. Deling av kunnskap og beste praksis kan akselerere overgangen til mer bærekraftig varetransport. VVP søker å ta en posisjon og bidra til mer effektive og miljøvennlige løsninger for produsenter og leverandører i VA og VVS bransjen.

 • VVP tilbyr
  • Bredt kontaktnett i bransjen
  • Dypere og bredere bransjeinnsikt
  • Et kontaktpunkt mot myndigheter og organisasjoner
  • Påvirke VVPs prioriteringer og handlinger
  • Delta i VVPs aktiviteter (medlemfora, medlemsmøter, interessegrupper og prosjekt)
  • Ta del i og motta bransjetilpassede rapporter og statistikker
  • Med mer …

Prosjektansvarlig
VA og VVS produsentene VVP