om VVPs VA-forum

posted in: Aktuelt, VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024

Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs VA-forum. Et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren.

Kommende møter annonseres HER

 • HVORFOR VVPs VA-forum?
  • VVPs VA-forum arrangerer VA MESSENE (les mer HER)
  • Ivaretar VVPs rolle som medstifter og medeier i
   Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret 
  • Ønske om å påvirke og å gjøre mer
   • Sammen i VVP oppnås mer for mindre
  • Produsentene utfordres i økende grad
   • Komplekse og til dels ensidige avtaler som legger stadig større ansvar på leverandør/produsent
   • Stadig strengere krav til digitalt tilgjengelig dokumenterte løsninger og produkter
    • Maskiner leser maskiner (API)
    • Tilgjengelighet er i ferd med å forandre ALT og bli forretningskritisk
    • Smart automatisert publisering i alle kanaler – samtidig (PIM)
    • Bransjestandarder med egenskaper på alle produkter (PDT)
    • Miljødeklarasjon (EPD)
   • 8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen
    • Felles front mot kostbare messer med tvilsom kost-/nytteverdi
  • VVP tilbyr
   • Bredt kontaktnett i bransjen
   • Dypere og bredere bransjeinnsikt
   • Et kontaktpunkt mot myndigheter og organisasjoner
   • Påvirke VVPs prioriteringer og handlinger
   • Delta i VVPs aktiviteter (medlemfora, medlemsmøter, interessegrupper og prosjekt)
   • Ta del i og motta bransjetilpassede rapporter og statistikker
   • Med mer …