om VVPs VVS-forum

posted in: VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024

Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs s VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for «VVS synlige produkter» og «VVS tekniske produkter». Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.

 • Ønske om å påvirke og å gjøre mer
  • Sammen i VVP oppnås mer for mindre
 • Produsentene utfordres i økende grad
  • Komplekse og til dels ensidige avtaler som legger stadig større ansvar på leverandør/produsent
  • Stadig strengere krav til digitalt tilgjengelig dokumenterte løsninger og produkter
   • Maskiner leser maskiner (API)
   • Tilgjengelighet er i ferd med å forandre ALT og bli forretningskritisk
   • Smart automatisert publisering i alle kanaler – samtidig (PIM)
   • Bransjestandarder med egenskaper på alle produkter (PDT)
   • Miljødeklarasjon (EPD)
  • 8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen
   • Felles front mot kostbare messer med tvilsom kost-/nytteverdi
 • VVP tilbyr
  • Bredt kontaktnett i bransjen
  • Dypere og bredere bransjeinnsikt
  • Et kontaktpunkt mot myndigheter og organisasjoner
  • Påvirke VVPs prioriteringer og handlinger
  • Delta i VVPs aktiviteter (medlemfora, medlemsmøter, interessegrupper og prosjekt)
  • Ta del i og motta bransjetilpassede rapporter og statistikker
  • Med mer …