om VVPs AVTALE-forum

posted in: Aktuelt, VVP's Fora | 0

Sist oppdatert 28. januar 2024

Handelsavtaler i VA og VVS bransjen
om «Produsentansvaret i handelsavtalene»

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum.

FL-VA/VVS/KULDE 2023

Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter.  Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder. Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar?
LES MER og last ned FL-VA/VVS/KULDE 2023

8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

De tre aktørene i verdikjeden (rørleggere, grossister og leverandører/produsenter) har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. De etiske retningslinjene skal samtidig sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. Det var samtidig et uttrykt ønske fra de aktuelle bransjeforeninger om å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme – følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som man har søkt å nedfelle noen fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring.
LES MER og last ned 8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8409 ble sist revidert i 2008 og mye har endret seg siden den gang. Nå er den revidert og på høring (les mer HER). Fristen for å komme med høringsinnspill er 1. mars 2024. Det vil bli avholdt et digitalt høringsmøte den 1. februar 2024, hvor begrunnelsen for høringsforslagene vil bli nærmere gjennomgått og det vil bli anledning til å stille spørsmål. Det vil bli avholdt et digitalt høringsmøte den 1. februar 2024, hvor begrunnelsen for høringsforslagene vil bli nærmere gjennomgått og det vil bli anledning til å stille spørsmål. Les mer om høringsmøtet og meld deg på

 • VVP tilbyr
  • Bredt kontaktnett i bransjen
  • Dypere og bredere bransjeinnsikt
  • Et kontaktpunkt mot myndigheter og organisasjoner
  • Påvirke VVPs prioriteringer og handlinger
  • Delta i VVPs aktiviteter (medlemfora, medlemsmøter, interessegrupper og prosjekt)
  • Ta del i og motta bransjetilpassede rapporter og statistikker
  • Med mer …