om VVPs AVTALE-forum

posted in: VVP's Fora | 0

Kontakt daglig leder Bjarne Haugland for mer info.

VA og VVS produsentene VVP
Telefon: (+47) 958 48 966
E-post: bjarne.haugland(krøllafa)vavvs.no

Handelsavtaler i VA og VVS bransjen

om «Produsentansvaret i handelsavtalene»

Vi drøfter erfaringer med FL-VA/VVS/KULDE 2020.
Det var stor interesse da VA og VVS produsentene VVP sammen med Treindustrien, Norske Trevarer, Byggevareindustriens Forening arrangerte seminar om produsentansvar, lovverk og avtaler. Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter.  Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder. Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar?

8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

  •  Vi deler erfaringer og innspill om hvordan vi kommer videre.