Oppdaterer etiske retningslinjer

posted in: Aktuelt | 0

24.11.2020 I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen.

VVPs primærkontakter

I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen. Endringene begrenser seg til en ny og mer tidsriktig innledning og «innpakning». 

Som en konsekvens av det er også den tilhørende pdf til bruk for arrangører tilsvarende oppdatert.  

Minner spesielt om at når det inviteres til en aktivitet, skal initiativtaker presentere et program med budsjett. Det skal også fremgå hvilke kunder og produsenter som er invitert. Økonomisk oppgjør foretas i samsvar med aktuell fordelingsnøkkel, på grunnlag av etterfølgende regnskap med bilag

Lenker til dokumentene …

Bak 8BUD står organisasjonene 

  • Norske Rørgrossisters Forening – NRF
  • Rørentreprenørene Norge
  • VA og VVS produsentene VVP