SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for VA og VVS-bransjen 2022

posted in: Uncategorized | 0
Gå til side for nedlasting av SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for VA og VVS-bransjen 2022

FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble trukket tilbake på grunn av mulig konflikt med Konkurranseloven og at Norske Rørgrossisters Forening (NRF) har opphørt å eksistere gjennom at rørgrossistene nå er organisert i VIRKE Teknisk Handel.

Den avtalte timepris i punkt 13.2 for direkte utskiftningskostnader som Kjøper har til utbedring av en mangel og punkt 14 avsnitt 7 og 8 om «Returgebyr» ble trukket tilbake med umiddelbar virkning.

Øvrige deler av FL-VA/VVS/KULDE 2020 har ikke vært omstridt og videreføres derfor som SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for VA og VVS-bransjen 2022.

FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, og avløste FL VA-VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.

Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 var all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Komitéen anbefalte at betingelsene ble lagt til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.

Komitéens medlemmer valgte ikke å angi konkret hvilke bestemmelser som kan eller ikke kan fravikes ved avtale mellom partene, men heller angi generelt at disse betingelsene gjelder med mindre annet er avtalt.

Det ble understreket at partenes representanter kom frem til disse betingelsene som en gjennomtenkt helhet, og som resultat av forhandlinger med tilpasning fra begge sider.

Det ble derfor oppfordret til varsomhet med å avtale avvik med mindre dette skyldes konkrete forhold ved det enkelte prosjekt.

VA og VVS produsentene VVP

http://www.vavvs.no

BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge
Org nr 983 522 912