Slik skal VA- og VVS-produkter digitaliseres

Ass. daglig leder i VVP, Terje Røising.

Digitale modeller har blitt en selvfølge i prosjektering av VA og VVS. Nylig ble sentrale aktører i bransjen enige også om hvordan alle produktene i VA- og VVS-anlegg skal digitaliseres. GTIN er ett skritt på veien mot sømløs dataflyt og et felles maskinlesbart språk gjennom hele verdikjeden.

– PDT Norge er en revolusjonerende enighet, sier Terje Røising i VVP.  

I midten av september møttes store deler av VA- og VVS-bransjen til et felles møte om digitalisering. Her ble det inngått en avtale om å etablere et felles språk for standardisert og maskinlesbar produktinformasjon. 

– I møtet ble vi enige om å følge et standard maskinlesbart språk i hele verdikjeden. Jeg er svært glad for den positive responsen fra deltakerne på møtet. Det gjør at vi nå kommer i gang for alvor, sier assisterende daglig leder Terje Røising i VA og VVS Produsentene VVP – bransjeorganisasjonen for produsenter i VA- og VVS-sektoren. 

PDT – felles system for datamaler
– Alle fagområder i næringen har nå blitt enige om å bruke internasjonale standarder for digitalisert maskinlesbart språk. Det gjør at produktinformasjon kan gå inn i en effektiv dataflyt der informasjon leses automatisert og standardisert mellom systemer. PDT er denne standarden, og vi er enige om hvordan den standarden skal brukes. Det er faktisk revolusjonerende. Med PDT snakker alle systemer samme språk, sier Terje Røising. 

– Litt brutalt sagt: De som har en rettmessig plass i verdikjeden vil bestå og styrke sin posisjon, om man er villig til å endre seg. Enkelte fordyrende luftslott må nødvendigvis kollapse når bransjen som helhet tar ut besparelsene som ligger i denne prosessen, både økonomiske og klimamessig. 

Det sier Knut Jøssang i Pipelife. Han har en sentral rolle i det operative arbeidet med digitalisering av produktinformasjon innen VA- og VVS-sektoren. 

Det foregår nå et viktig arbeid på felles bransjenivå gjennom PDT Norge, en forening på tvers av bransjer og ledd innen bygg, anlegg og eiendomsdrift i Norge. Foreningen arbeider for en korrekt og effektiv digital informasjonsflyt gjennom verdikjeden. 

VVP – VA- og VVS-produsentene var en av initiativtakerne bak PDT Norge, og er et sentralt bindeledd i arbeidet som foregår nå i høst. 

Digitalisering av informasjonsflyten vil ha store konsekvenser i alle ledd:

  • Produsenter vil få en viktigere rolle i verdikjeden og komme tettere på de som bestiller. Kan bygge forretningsmodeller der pris ikke er eneste fokus. Kan også fokusere på kvalitet i informasjonen i stedet for spesialinnpakninger av informasjonsinnhold.
  • Konsulenter vil få et nytt verktøy gjennom å beskrive funksjonskrav gjennom datamaler. Dette kan leverandører svare opp raskere og mer entydig. Gir mer maskinlesbare spesifikasjoner og mindre synsende prosa videre i kjeden.
  • Grossister vil få enklere informasjonslogistikk med PDT i alle ledd og fagområder. Enklere og mer entydig handelsinformasjon (prislister, dokumentasjon osv.) Forenkler gode beskrivelser av produkter og ytelser i elektroniske handelssystemer (nettbutikk o.l). Totalt enklere samhandling med andre aktører i VA og VVS.
  • Entreprenører / utførende vil kunne heldigitalisere prosjekter mer enn før, på tvers av fag, landegrenser og verdikjeder. Mer informasjonsdeling mellom utførende og resten av verdikjeden vil gi grunnlag for nye forretningsmodeller og mulighet for større gevinster.

VVP vil få fart på implementering av PDT
Produkter «oppstår» hos produsentene, i både fysisk og digital versjon. Som representant for nettopp produsentene har derfor VVP naturlig tatt en lederrolle i digitaliseringsprosesser, og i arbeidet med digitalisering og standardisering av produktinformasjon som foregår nå.

VVP er i ferd med å sette ned ekspertgrupper som skal utarbeide PDT-er på alle produkter hos medlemsbedriftene. Dette utgjør en stor andel av de produktene som brukes i norske VA- og VVS-anlegg, og som omsettes daglig i VA- og VVS-bransjen. 

– VVP er også i dialog med andre aktører for å koordinere arbeidet videre. Her har VVP fått i gang god dialog og et godt samarbeid med blant andre Norsk Vann, MEF, FON, RørNorge og rørgrossistforeningen Virke Teknisk Handel (VTH), sier Røising. 

– Hele bransjen venter nå spent på PDT og en bedre digital informasjonsflyt. Dette er viktig for hele verdikjeden. Vi ser at det er de som installerer som roper høyest på bedre digital informasjon i hele BAE-næringen. Den etterspørselen er viktig for god framdrift. Vi i VVP skal bruke lederrollen til å få fart på den digitale standardiseringen av produkter i VA og VVS, sier Røising. 

Først GTIN – deretter PDT
Full implementering av PDT som «språk» i datautveksling fra produsenter på globalt nivå til installasjoner i norske bygg og grøfter er et langt lerret å bleke. 

På kortere sikt er aktørene i bransjen nå enige om å bruke GTIN som standard digital merking og identifisering av produkter. GTIN er allment kjent som strekkoder, og er i stor grad allerede brukt både i Norge og internasjonalt. Det er dermed enkelt å ta i bruk gjennom hele kjeden – som et første trinn. 

Forkortelser
BAE: Bygge- anleggs og eiendomsnæring. Utvidelse av begrepet bygge- og anleggsnæring, omfatter også eiendomsbesittelse og -drift.
VVP – VA- og VVS-produsentene. Bransjeorganisasjon for produsenter i VA- og VVS-sektoren.
PDT: Product Data Template. Datamal, og et standardisert format for digital informasjon.
PDT Norge: Forening som skal fremme standardisering av digital produktinformasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.
VA: Vann og avløp.
VVS: Varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk
VTH: Virke Teknisk Handel, den nye rørgrossistforeningen
GTIN: Global Trade Item Number. Nummer som gir alle produkter en unik identitet. Vanligvis forbundet med strekkode i kjøp, salg og lagerstyring.
MEF: Maskinentreprenørenes forbund. Bransjeorganisasjon for maskinentreprenører.
FON: Foreningen VVS-organisasjonene Norge. Interesseorganisasjon for VVS-kjeder og andre aktører i VVS-bransjen.
RørNorge: Rørentreprenørene Norge. Bransjeorganisasjon for VVS-entrerprenører og rørleggerforetak.