GJENNOMFØRT … stort engasjement i møte om «Landsdekkende transport- & logistikkløsning» i regi av VVPs LOGISTIKK-forum.

posted in: Arrangement | 0

Prosjekt: «Landsdekkende transportløsning / fleksibel lagerleie» for VVP medlemmer
Sted: Scala Bad AS, Røyken Næringspark, Vekstveien 5 a, 3474 Åros
Tidspunkt:: torsdag 30. november kI 13:00 – 15:30 (eller om nødvendig og ønskelig til kl 16:00)
Påmeldingsfrist:: 9. november (helst omgående)
Deltageravgift: Selvkost for arrangementet
Formål med møtet: Definere og ramme inn prosjektet.

Det er redegjort for prosjektet i VVPs medlemsmøter med påfølgende oppsummerende utsendelser. Første gang i 9. november 2022 Bjørvika Konferansesenter, deretter 15. – 16. februar i SORIA MORIA Holmenkollen og senest 13. og 14. juni på Voksenåsen. Møtestart kl 13:00. Vi innleder møtet med litt pizza og prat om løst og fast i bransjen (husk at det med stor sannsynlighet er konkurrenter til stede). Deretter er målet at vi sammen definerer og rammer inn prosjektet basert på erfaringer og ønsker fra de tilstedeværende.