GJENNOMFØRT TOPPLEDERSAMLING i VVP med presentasjon av ZYNK rapporten 27. september 2021

posted in: Arrangement | 0

I kjølvannet av pandemien gjennomfører VVP en ny analyse av de siste utviklingstrekkene i VA og VVS-bransjen. Noe har endret seg sammenlignet med før covid-19, samtidig er mange av utviklingstrekkene de samme. Analysen gjennomføres av konsulentselskapet ZYNK. I møtet presenterer ZYNK rapporten som er basert på dybdeintervjuer med en rekke aktører i og utenfor bransjen og en Questback hvor alle VVP medlemmene inviteres til å delta.

 • Tidspunkt: Mandag 27. september kl 10:00 –  kl 16:00
 • PÅMELDINGHER https://forms.office.com/r/GZb5thXH6M
 • STED: Meet Ullevaal, Sognsveien 77C, 0855 Oslo / www.meet-ullevaal.no
              Thon Hotel Ullevaal Stadion vegg i vegg
              Parkering under stadion
 • PRIS: Dagpakke kr. 1380,- pr. pers.
  (lokalleie, kaffe/te/isvann hele dagen, 2 pauseserveringer og dagens lunsj)
 • PÅMELDINGSFRIST:  mandag 20. september kl 16:00 
 • PROGRAM oppdateres fortløpende med forbehold om endringer. Nye tema på vei inn.
  https://www.vavvs.no/toppledersamling-i-vvp-med-presentasjon-av-zynk-rapporten/

FØR LUNSJ

  • om FL-VA/VVS/KULDE og NS 8409_SN/K 262 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
  • om 8BUD og VVS kjedene
  • RørNorge, NRF og Virke Teknisk Handel
 • VVP Digitalisering
  • Norsk Byggtjeneste og NOBB VA/VVS
   • Betalingsmodellen for å ha varer i NOBB VA/VVS er fortsatt uavklart⁉️
   • Standardiseringsutvalg (SU) VA/VVS
   • Kvalitetsforum
  • om VVP Paviljongen Bygg Reis Deg
 • om Sirkulær-økonomi
  • om initiativ «utenfra
 •  Digitalisering av BAE-næringen
  v/Frank Jaegtnes, Adm. Dir. i Elektroforeningen (EFO) og leder for det regjeringsoppnevnte samordningsrådet for digitalisering; «- For at samordningsrådet skal lykkes, er det viktig at arbeidet er godt forankret blant toppledere i bygg- og anleggsnæringen.»

ETTER LUNSJ

 • ZYNK rapporten
  Presentasjon og drøftinger
Daniel Skjevik-Aasberg er rådgiver i Zynk. Han jobber i hovedsak med samfunns- og myndighetskontakt, strategisk rådgivning og analyse. Skjevik-Aasberg har bred erfaring fra ulike fagfelt, men spesielt innen energi, klima og bærekraft samt justis og arbeidsliv.
De siste årene har Skjevik-Aasberg vært politisk rådgiver med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk i Høyres stortingsgruppe. Han har også vært kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsrepresentanter i Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.
Håkon Block Vagle er rådgiver i Zynk. Han arbeider særlig med analyse og samfunns- og myndighetskontakt. Vagle har de siste årene arbeidet i Finansdepartementets finansavdeling med ansvar for samferdsel, særlig luftfart og jernbane. Viktige arbeidsoppgaver har vært statsbudsjettet, forberedelse av regjeringssaker, nasjonal transportplan og oppfølging av store investeringsprosjekter. Han har erfaring med statens prosjektmodell og kvalitetssikringsordning, bruk av samfunnsøkonomisk analyse og sentrale beslutningsprosesser i staten.
Her fra presentasjonen av foreløpige funn 16. juni 2021 i VVPs TOPPLEDERSAMLING på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter