18.3.2020 VVP medlemmene har tilgang til ulike fagfora, der det deles erfaringer som i sin tur kan utløse aktiviteter. VVP bistår med organisering og gjennomføring men det forutsettes høy grad av medlemmenes involvering. Tidspunkt og tema blir publisert på mail og fortløpende på respektive nettside. VVPs medlemfora vil være spisset mot ulike målgrupper, blant våre medlemmer og internt hos det enkelte medlem. Møtefrekvens og innhold bestemmes av gruppene selv men navnet gir en naturlig avgrensing for hva det er naturlig å ta opp. Det skal føres referat fra møtene med oversikt over hvem som deltar.

om VVPs VVS-forum

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for «VVS synlige produkter» og «VVS tekniske produkter». Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.

om VVPs VA-forum

VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere. Kommende møter annonseres HER Medlemmer av VVPs VA-forum … VVPs VA-forum arrangerer VA-MESSENE 2022  Nyttige lenker …Lite fornyelse av ledningsnettet  Norge drukner !!! 

om VVPs DIGI-forum

For å digitalisere bygg- og anleggsnæringen må informasjon om produktets egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer – og følge gjennom hele produktets livsløp. Alle produkter skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet. Mottar … Continued

om VVPs AVTALE-forum

Kontakt daglig leder Bjarne Haugland for mer info. VA og VVS produsentene VVP Telefon: (+47) 958 48 966 E-post: bjarne.haugland(krøllafa)vavvs.no Handelsavtaler i VA og VVS bransjen om «Produsentansvaret i handelsavtalene» Vi drøfter erfaringer med FL-VA/VVS/KULDE 2020.Det var stor interesse da VA … Continued