Sist oppdatert 28. januar 2024

VVP medlemmene har tilgang til ulike fagfora, der det deles erfaringer som i sin tur kan utløse aktiviteter. VVP bistår med organisering og gjennomføring men det forutsettes høy grad av medlemmenes involvering. Tidspunkt og tema blir publisert på mail og fortløpende på respektive nettside. VVPs medlemfora vil være spisset mot ulike målgrupper, blant våre medlemmer og internt hos det enkelte medlem. Møtefrekvens og innhold bestemmes av gruppene selv men navnet gir en naturlig avgrensing for hva det er naturlig å ta opp.

om VVPs VVS-forum

Sist oppdatert 28. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs s VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for «VVS synlige produkter» og «VVS tekniske produkter». Mottar gjerne … Continued

om VVPs VA-forum

Sist oppdatert 28. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs VA-forum. Et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. Kommende møter annonseres HER

om VVPs DIGI-forum

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs DIGI-forum For å digitalisere bygg- og anleggsnæringen må informasjon om produktets egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer – og følge gjennom hele produktets livsløp. Alle … Continued

om VVPs LOGISTIKK-forum

Sist oppdatert 29. januar 2024 Ved behov meldt av et VVP medlem eller VVPs administrasjon kalles det til møte i VVPs LOGISTIKK-forum. Hvordan bidra til å effektivisere verdikjeden i VA og VVS bransjen?Hvordan oppnå størst mulig grad av stordrifts-fordeler, synergier, … Continued

om VVPs AVTALE-forum

Sist oppdatert 28. januar 2024 Handelsavtaler i VA og VVS bransjenom «Produsentansvaret i handelsavtalene» Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum. FL-VA/VVS/KULDE 2023 Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større … Continued