GJENNOMFØRT VVPs medlemsmøte på Teams 5. januar 2022

posted in: Arrangement | 0

VVPs primærkontakter / påmeldte til medlemsmøtet og VVPs DIGI-forum 5. og 6. januar. Så endte vi dessverre likevel med å måtte kaste inn handkleet og utsette det fysiske medlemsmøtet. Risikoen ble for høy både i forhold til smittesituasjonen og usikkerhet om vi likevel ender opp med å måtte betale dersom avlysningen utsettes. Vi velger derfor å gjennomføre begge møtene på Teams i en sterkt redusert form den 5. januar. Det betyr at vi utsetter møtet med de eksterne foredragsholdere, men finner det presserende nødvendig å informere og åpne for dialog om den pågående strategiprosess. Første del av møtet blir med bredt fokus før vi senere på dagen går over i et mer spisset fokus i regi av VVPs DIGI-forum.

Påmelding: VVPs MEDLEMSMØTE og DIGI-forum HER
https://forms.office.com/r/mde8dP7KGj

Det kalles til ordinært MEDLEMSMØTE og møte i VVPs DIGI-FORUM. MEDLEMSMØTET vil i noen grad også berøre digitalisering, men da på et mer generelt «allment» nivå.

Håper alle VVP medlemmer blir representert i begge møtene (det enkelte VVP medlem bestemmer selv hvem og hvor mange som får delta fra sin bedrift).

Sted: MS Teams (påmeldte får tilsendt lenke til respektive møter)


Påmeldingsfrist: så raskt som mulig
Påmelding: VVPs MEDLEMSMØTE og DIGI-forum HER
https://forms.office.com/r/mde8dP7KGj

 • kl 9:00 VVPs MEDLEMSMØTE 
 1. Velkommen til medlem nr 52
 2. om VVP .. hvor er vi og hvor er vi på vei
 3. om VVP .. vi starter IKKE på bar bakke‼️
 4. om VVP «breaking NEWS» ⁉️
 5. om VVP og digitalisering
 6. Standardiseringskomité SN/K 262 om revisjon NS 8409
 7. status VA-MESSENE 2022 og BYGG REIS DEG 2023
 8. VVPs statistikker 
 9. Medlemsmøter
 • VVPs styre og daglig leder informerer om VVP
   • Status strategi VVP
    • fokus ny medarbeider
   • Status PDT Norge
    Stikkord: Transparens, Not for profit, åpent for medlemskap fra private og offentligere organisasjoner / foreninger / etater / VVPs rolle
   • Status NOBB VAVVS og veien videre ⁉️
   • Kort om Status VA-MESSENE
    VVPs VA-forum og andre interesserte VVP medlemmer er velkommen til å følge møtet 6. januar. VA-forum får tilsendt lenke mens øvrige må ta kontakt for å få den tilsendt.

   • Kort om
    Erfaringer og noen tanker om BYGG REIS DEG 18. til 21. oktober 2023
 • Det som er nedenfor her utsettes til vi igjen kan samles fysisk.

  • Konkurransetilsynet
   Navn på foredragsholder(e) og tittel på innlegget er ikke klart.
   Konkurransetilsynet får spørsmål av typen; «det er vel greit at vi som leverandør forteller forhandlere hvilke priser de må ta ved salg av våre produkter?» Svaret er nei. Det er ikke greit og det er faktisk ulovlig. Konkurransereglene er et virkemiddel for å oppnå vel fungerende marked. Gjennom veiledning og dialog med næringslivet, effektiv håndheving av konkurranseloven, vedtak om overtredelsesgebyr og gjennom god informasjonsvirksomhet, vil Konkurransetilsynet forebygge og stanse ulovlig konkurransehemmende aktivitet.
  • Adm dir Gunnar Glavin Nybø – Bygg Reis Deg
   Erfaringer fra BYGG REIS DEG 2021 og noen tanker om BYGG REIS DEG 18. til 21. oktober 2023
  • . Adm dir Alexander Brage HansenbuildingSMART Norge

   Alexander Brage Hansen har en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Etter å ha jobbet med salg og markedsføring av byggevarer, programvare og tjenester, startet han med forretningsutvikling i 2013. Brage har lang erfaring fra byggebransjen og et bredt nettverk
  • Innkjøpssjef Geir Dag NygårdAssemblin Norge
   I påvente av oppdatering om tittel for innlegget, sakser vi fra publisering på internettet: Assemblin som Digital og bærekraftig Utviklingen mot en mer bærekraftig og digitalisert bransje har selvsagt også berørt Assemblin. Ved hjelp av digitale verktøy jobber de stadig mer effektivt, på alle nivåer. Det handler ikke minst om å utnytte fordelene med BIM-modellering i installasjonsarbeidet. Valg av ulike produkter og byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning.
  • Prosjektansvarlig hos Asker kommune Martin Stensland
   Modellbasert prosjektgjennomføring – Hvordan kan produsentene bli med på dansen?
   Modellbasert prosjektgjennomføring for utenomhus VA er et Norsk Vann prosjekt foreslått av VA-Yngre i samarbeid med Asker kommune. Prosjektet tar sikte på å benytte digitale løsninger i gjennomføring av prosjekter i VA-bransjen. For at dette skal bli en suksess må leverandørene være forberedt på hva som kommer, 3D filer, produktdatablader og integrasjon mellom databaser vil bli en forutsetning for suksess. Hva ser vi for oss og hvordan kan man bidra?
   Martin Stensland er utdannet ingeniør ved høyskolen i Oslo og Akershus og jobber med oppfølging av kommunale og private prosjekter i Asker kommune. Han er brennende opptatt av å ta i bruk modeller sentralt i arbeidet for å sikre mer effektiv gjennomføring samt å kunne skape merverdi i VA-bransjen.