VVPs medlemsmøte UTSATT

posted in: Arrangement | 0

Deler av møtet gjennomført på Teams 25. februar)

Det er krevende tider når det kommer til å samle til fysiske møter. Neste møte blir derfor gjennomført på Teams. Medlemsmøtet berammet til 19. januar ble utsatt fordi Oslo forlenget nedstengningen. Fortsatt hersker det stor usikkerhet og mange reserverer seg mot slike fysiske samlinger samtidig med at mange ønsker møter hvor vi fysisk samles under trygge forhold.


COVID19 utsatt

Programmet nedenfor var det som  var klart til møtet 19. januar og senere forsøkt flyttet til 16. mars men selv det fremstår nå som usikkert. Det jobbes derfor nå med å finne nytt tidspunkt for gjennomføring av et noe begrenset program på Teams. Fysisk samling kommer vi tilbake til så snart forholdene ligger til rette for det under trygge forhold på CLARION HOTEL THE HUB. 

Hotelleier Petter Stordalen ønsker oss velkommen til Clarion Hotel The Hub

Forholdene legges til rette for å ivareta de på det aktuelle tidspunkt gjeldende retningslinjer for smittevern. Vi må ta forbehold om eventuelle begrensninger i antallet. I tilfelle det blir nødvendig med begrensninger i antallet vil det først prioriteres at alle medlemmer blir representert med en plass og deretter gjelder prinsippet om «førstemann til mølla».

Sted: Clarion Hotel The Hub – Oslo
Tidspunkt: tirsdag 16. mars 2021

PÅMELDING: aktuelle deltagere har mottatt invitasjon med lenke til skjema for PÅMELDING 
(ta kontakt om du savner slik invitasjon)

Pris: Selvkost

Program …

Oppdateres fortløpende på denne siden med forbehold om endringer av de enkelte programpostene med hensyn til tidspunkt og innhold.

09:00 Møtestart / Registrering
09:15 Velkommen v/hotelleier, eiendomsutvikler, investor og kunstsamler Petter A. Stordalen

«Stafettpinnen» videre til dgl leder Bjarne Haugland

10:00 BREEAM vokser og skjerpes – henger du med?

Antall bygg som BREEAM-NOR sertifiseres øker raskt. Banker og kunder etterspør sertifisering og da må byggeierne svare. I 2021 vil også selve sertifiseringen skjerpes. Hvordan er interessen for BREEAM i Norge? Hva kan markedet forvente av nye krav? Og hva skjer når bygget står ferdig?

v/daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse

  • Informerer om sertifiseringsordningen BREEAM-NOR for nybygg med spesielt fokus på ordningen med godkjente BREEAM-NOR-AP-er og -revisorer, hva som kreves for å oppnå poeng og vekting for produkter og hvordan ordningen følger opp at bygget faktisk leverer og fortsetter å levere i henhold til gitte verdier for miljø og bærekraft. 
  • Som et apropos til at Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle nye veiprosjekter vil det også bli informert om hva det innebærer for VVP medlemmene som skal levere produkter til deres prosjekter.

11:00 Ingeborg nettverket – om NYTT mentorprogram som skal lanseres 
– En av de viktigste nøklene for å øke kvinneandelen i rørbransjen er å øke andelen kvinner som innehar beslutningsposisjoner i bransjen. For å lede et mentorprogram trengs det erfaring og gjennomføringsevne, noe Øiseth har. Vi er svært glade for at hun vil lede dette arbeidet, uttalte Ingeborg-nettverkets leder Eli Heyerdahl Eide i en pressemelding.

v/Anne Dahl Øiseth som styremedlem i Ingeborg nettverket,
men til daglig Country Manager i Grohe

12:00 Lunsj
13:00 NRF og NOBB
Direktør Terje Røising – NRF orienterer om salget av NRF databasen og videre drift i NRF 
Adm.dir Øyvind Skarholt orienterer om kjøpet av NRF databasen og fortsettelsen med VA/VVS database i NOBB 

Skjermdump fra Teams møte 11.12.2020
Til venstre Adm.dir Øyvind Skarholt o NOBB 
Til høyre Terje Røising – (tidligere direktør i NRF)

14:00 ?

15:00 Orientering og dialog om VVP
v/dgl leder Bjarne Haugland

16:00 Møteslutt

I medlemsmøter som dette sikter vi mot ledelsen. De aktuelle tema vil derfor få en strategisk vinkling og dette møtet vil naturlig handle om blant annet …

  • Status for etablering av NewCo
  • Hva betyr det og hvor bra er det at NOBB overtar NRF databasen?
  • Hva skjer med VA-Tour etter konkursen til Bra Mässor?
  • Blir det VVP paviljong på Bygg Reis Deg 2021?
  • Status FL-VA/VVS/KULDE 2021

Ut over det som her er nevnt pågår planleggingen for fullt.