GJENNOMFØRT VVP VA-forum 3. mai om VA-MESSENE evaluere 2022 og planlegge 2023

Vi ønsker velkommen til evalueringsmøte om VA Messene 2022! Lunsjen serveres i rommet glassgården og selve møtet blir på rommet utstikkeren. I etterkant av møtet faktureres hvert enkelt firma for deltagelsen etter antall påmeldte. Allergier må sendes inn på forhånd, innen mandag 2. mai kl. 09:30.

 • TIDSPUNKT: tirsdag 3. mai kl 12:00 (vi starter med lett lunsj)
 • PÅMELDING:  HER  … https://forms.office.com/r/v8rbR5cNPu
 • STED: Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, 0107 Oslo
 • PRIS: selvkost
 • PÅMELDINGSFRIST: snarest
 • PROGRAM:
  • 12:00 – 13:00    Lunsj (tapas)
  • 13:00 – 15:00    Gjennomgang og spørsmål VA Messene 2022
   • Forberedelse og gjennomføring
   • Evalueringer
   • Evaluering besøkende 
   • Evaluering utstillere
   • Planen videre
   • Spørsmål/ Kommentarer
 • i tillegg til å oppsummere og drøfte inntrykkene fra årets messer vil det bli lagt føringer for VA MESSENE 2023. Ambisjonen er at VA MESSENE skal oppleves som den viktigste messen i VA bransjen. Vi opplever allerede nå at vi blir positivt lagt merke til. Det er mange som følger med på hva vi gjør og vi har fått mye god presse. Bedrifter som ikke naturlig passer inn som VVP medlem, men med produkter eller tjenester rettet mot samme målgrupper, tar kontakt med ønske om å delta som utstiller. Det vil legge en ny dimensjon til VA MESSENE som kan bidra til å befeste vår posisjon og gi oss kraftigere økonomiske muskler til beste for VA MESSENE og den enkelte utstiller. Viktig at du samler inntrykk underveis frem mot 3. mai og gjerne fortløpende formidler innspill til meg som jeg da vil oppsummere og presentere dem i tiden frem til møtet.

Vel møtt!

VA og VVS produsentene VVP 
Bjarne Haugland
Daglig leder
 
Telefon: (+47) 958 48 966
Adresse: Helgeroveien 196, 3294 Stavern

www.vavvs.no